Wildlifefund

งานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND)

ประเทศไทย เน้น “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น. บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ “วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก และการเดินขบวนรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน อยากเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญช่วยลดและแก้ปัญหาขยะพลาสติกเพื่อกู้วิกฤติโลกร้อนในวันคุ้มครองโลก 2561 ถือเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากซื้อของจะให้ใส่ถุงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของแล้วหรือยัง ใช้ถุงผ้าให้เป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบช่วยลดถุงพลาสติกลงได้ ที่สำคัญเพียงแค่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเพียงคนละ 1 ใบต่อวัน จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้หลายล้านใบต่อวัน หรือใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนทิ้ง และทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ปัญหาขยะถุงพลาสติกบรรเทาลงได้

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวย้ำว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของประมาณปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ที่ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน เช่น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว รวมประมาณร้อยละ 80 หรือประมาณ 1.2 ล้านตัน โดยเฉพาะปริมาณขยะเมื่อปี 2559 จำนวน 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พบว่า แต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากถึง 500,000 ล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขณะเดียวกันแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล

0

สมาชิกเว็บไซต์

29

จำนวนสมาชิก

180

จำนวนผู้บริจาคออนไลน์

36,275.23

จำนวนเงินบริจาคออนไลน์

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
Virtual Sports TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

สินค้าที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531