Wildlifefund

รับบริจาคต้นกล้า 1,000 ต้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบต้นกล้า จำนวน 1,000 ต้น จากโครงการบริจาคต้นกล้า

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบต้นกล้าจำนวน 1,000 ต้น จากโครงการบริจาคต้นกล้า Project 43 (For Tree) ของ นาย กวิน กอุพาณิชานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการนี้ ได้จัดจำหน่ายโปสการ์ด (บรรจุเมล็ดพันธุ์) เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่าย นำไปซื้อต้นกล้า เพื่อมาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นำไปปลูกป่าในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิดที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ต่อไป

0

สมาชิกเว็บไซต์

29

จำนวนสมาชิก

180

จำนวนผู้บริจาคออนไลน์

36,275.23

จำนวนเงินบริจาคออนไลน์

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
Virtual Sports TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

สินค้าที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531