Wildlifefund

โครงการอนุรักษ์

โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

ตามประวัติเล่าว่า เมื่อกว่า 70 ปีมาแล้ว ครูบาศรีวิชัยได้นำนกยูงไทยมาเลี้ยงที่วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน จนนกยูงไทยได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยตัว

โครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood plain) และเป็นระบบนิเวศจำเพาะของพืช และสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น เต่าชนิดต่างๆ กบ เขียด นกน้ำ ปลา ฯลฯ แต่เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพื้นที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้พื้นที่ธรรมชาติที่เหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ถูกถม ถูกไถกลบ

สวนนกศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สวนนกศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สวนนกศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล มักจะมีประชาชนนำขนสัตว์ หนังสัตว์ เขาสัตว์ป่าต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตมาทูลเหล้าฯ ถวาย

บทความเพื่อการเรียนรู้

ความผูกพันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่จากวอชิงตันได้แจ้งมาว่า เขาต้องการที่จะซื้อดินแดนของพวกเรา ท่านหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ยังได้กล่าวแสดงความเป็นมิตรและความมีน้ำใจต่อเราอีกด้วย นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

อ่านบทความ

ความดีของความตาย

ความตายเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตพยายามหลีกเลี่ยง แต่ตามธรรมชาติ ความตายก็คือ การถ่ายพลังงานจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง เพราะชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถผลิตพลังงานด้วยตนเองเช่นเดียวกับพืชได้

อ่านบทความ

รวมกันเราตาย

ในวันนี้เรากำลังพากันแสดงความหวังดี โดยอ้างถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” เราพัฒนาบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ได้อย่างต้องเสียอย่าง โดยส่วนที่เสียจะต้องเป็นธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเสมอไป

อ่านบทความ

เลี้ยงสัตว์หรือทารุณสัตว์

สัตว์จำพวกลิง ค่าง ชะนี เป็นสัตว์สังคม ที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นฝูงโดยธรรมชาติ ลิง 1 ฝูงจะมีสมาชิกประมาณ 5 ถึงกว่า 50 ตัว ส่วนชะนีก็จะอยู่เป็นครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูกรุ่นโต รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก

อ่านบทความ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือเสี่ยงสุขภาพแย่ หมอกควันหลายพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐาน
ADMIN     2018-04-25 23:19:17
ภาคเหนือเสี่ยงสุขภาพแย่ หมอกควันหลายพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐาน

หลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนยังคงเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน แม้จะสิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการห้ามเผา แต่พบบางจุดยังมีการเผา ส่งผลกระทบประชาชนมีอาการเจ็บป่วย

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
Virtual Sports TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

สินค้าที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531