SWITCH LANGUAGE

ความรู้เกี่ยวกับนกยูง

นกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นนกที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก

ชื่อภาษาอังกฤษ Green Peafowl (Indo-Chinese Green Peafowl)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pavo muticus

นกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นนกที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของโลก  เป็นนกที่มีคุณค่าและหายาก พบได้ในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนจนถึงแหลมมลายู  สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกยูงไทย ถูกแบ่งย่อยตามลักษณะ สีขน และถิ่นการกระจายได้ 3 ชนิดย่อย คือ

1. นกยูงชวา หรือ นกยูงใต้ 

    ชื่อภาษาอังกฤษ Javanese green peafowl 

    ชื่อวิทยาศาสตร์  (Pavo muticus muticus) 

2. นกยูงอินโดจีน หรือ นกยูงเหนือ 

    ชื่อภาษาอังกฤษ Indo-Chinese green peafowl

    ชื่อวิทยาศาสตร์ (Pavo muticus imperator) 

3. นกยูงพม่า 

    ชื่อภาษาอังกฤษ Burmese green peafowl

    ชื่อวิทยาศาสตร์ (Pavo muticus specifer) 


สถานภาพทางกฎหมาย : นกยูงไทยในป่าธรรมชาติค่อนข้างหายาก และมีปริมาณน้อย กฎหมายจึงจัดให้นกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535


ลักษณะทั่วไป : 

นกยูงไทยมีขนาดใหญ่กว่านกยูงอินเดีย ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 102 - 245 ซม. นกยูงตัวผู้มีหงอนเป็นพู่สูง และมีหนังข้างแก้มเป็นสีฟ้าสลับสีเหลืองล้อมลูกตาและหู ขนลำตัวมีสีเขียวเป็นประกายแววเหลือบสีน้ำเงินบนปีก และสีทองแดงทางด้านข้าง ลำตัวเป็นลายเกล็ดแพรวพราว ขนปีกบนสีน้ำตาลแดง ขนคลุมโคนหางยื่นยาวออกมา นกยูงตัวเมียลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกยูงตัวผู้ แต่ขนสีเหลือบเขียวน้อยกว่า และหางไม่ยาวดังเช่นนกยูงตัวผู้


พฤติกรรมและอาหาร :

นกยูงอาศัยตามป่าทั่วไปในระดับความสูง ไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พบอยู่เป็นฝูงเล็กๆ หลังช่วงฤดูผสมพันธุ์ มักพบตัวเมียอยู่กับลูกตามลำพัง มักออกหากินในช่วงเช้าและบ่ายตามชายป่าและริมลำธาร ตอนกลางคืนมักจับคอนนอนตามกิ่งไม้ค่อนข้างสูง นกยูงกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ พวกเมล็ดหญ้า เมล็ดของไม้ยืนต้น ธัญพืช ผลไม้สุกที่หล่นจากต้น ยอดอ่อนของหญ้า แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน งู และสัตว์ขนาดเล็ก หากินตามพื้นดิน เช่นเดียวกันกับไก่ฟ้าและไก่ป่า
 
การสืบพันธุ์
นกยูงตัวเมียอายุ 2 ปีเจริญเต็มวัยพร้อมจะผสมพันธุ์ได้ ส่วนตัวผู้ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 ปี ฤดูผสมพันธุ์เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม การเกี้ยวพาราสีของนกยูง เริ่มเมื่อนกยูงตัวเมียหากินเข้าไปในดินแดนของนกตัวผู้ ตัวผู้จะร่วมเข้าไปหากินในฝูงด้วย และแสดงการรำแพนหางเพื่อโอ้อวด ตัวผู้จะกางปีกสองข้างออกพยุงลำตัว ชูคอขึ้นแล้วย่างก้าวเดินหมุนตัวไปรอบ ๆ ตัวเมีย การรำแพนหางจะใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที บางครั้ง ก็สั่นขนหางให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากตัวเมีย ถ้าตัวเมียพอใจก็จะเดินเข้าไปหาและย่อตัวลงให้ตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์ ตัวผู้จะใช้จงอยปากจิกที่หัวตัวเมียเพื่อไม่ให้ตกลงมา หลังจากเสร็จแล้วตัวผู้จะลงจากหลัง แล้วลดแพนหางลง  ซึ่งตัวผู้สามารถผสมกับตัวเมียได้ถึง 2 ตัวในเวลาติดต่อกัน 

นกยูงทำรังบนพื้นดินตามที่โล่งหรือตามซุ้มกอพืช อาจมีหญ้าหรือใบไม้แห้งมารองรัง วางไข่ครั้งละ 3 - 6 ฟอง เริ่มฟักไข่หลังจากออกไข่ฟองสุดท้ายแล้ว  โดยใช้เวลาฟักทั้งสิ้น 26 - 28 วัน ลูกนกแรกเกิดมีขนอุยตามแม่ไปหาอาหารได้ทันทีที่ขนแห้ง โดยลูกนกจะตามแม่ไปหากินไม่น้อยกว่า 6 เดือนจากนั้นจึงหากินตามลำพัง 
Back to Top