SWITCH LANGUAGE

มูลนิธิฯ จัดสร้างซุ้มบังไพรขึ้นใหม่จำนวน 1 หลัง เพื่อทดแทนซุ้มบังไพรเก่าที่ถูกไฟไหม้

 

 

ซุ้มบังไพร ที่รอต้นไม้ขึ้นปกคลุมด้านหน้า เพื่อที่จะได้้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เป็นที่สังเกตของนกยูง

เนื่องจากนกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณในการระวังไพรสูง การจะเข้าไปดูนกยูง หรือการบันทึกภาพนกยูงให้ได้นั้น จึงต้องเตรียมการเป็นอย่างดี การทำซุ้มบังไพรและการแต่งกายให้กลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิฯยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดูนกยูงไทยในธรรมชาติ อาทิเช่น สโคป กล้องส่องทางไกล (แบบ 2 ตา) และขาตั้งกล้อง เพื่อให้ผู้เข้าชมนกยูงสามารถดูและบันทึกภาพนกยูงไทยได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

 

 

Back to Top