SWITCH LANGUAGE

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย ของโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ได้แก่ วาดรูป เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล มีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนของรางวัลและขนม จากผลิตภัณฑ์เอฟ เอฟ และนำ้ผลไม้ดีโด้

Back to Top