SWITCH LANGUAGE

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ครัวเรือน ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิดอ.ลี้ จ.ลำพูน สืบเนื่องจากสภาพอากาศ ที่หนาวเย็น

    

    

Back to Top