SWITCH LANGUAGE

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบต้นกล้า จำนวน 1,000 ต้น จากโครงการบริจาคต้นกล้า

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบต้นกล้าจำนวน 1,000 ต้น จากโครงการบริจาคต้นกล้า Project 43 (For Tree) ของ นาย กวิน กอุพาณิชานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการนี้ ได้จัดจำหน่ายโปสการ์ด (บรรจุเมล็ดพันธุ์) เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่าย นำไปซื้อต้นกล้า เพื่อมาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นำไปปลูกป่าในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิดที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ต่อไป

Back to Top