SWITCH LANGUAGE

ช่วงเดือนมีนาคม 2558 เกิดการเผาเป่าบริเวณป่ารอบพื้นที่โครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ช่วงเดือนมีนาคม 2558 เกิดการเผาเป่าบริเวณป่ารอบพื้นที่โครงการฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้ไฟป่าไหม้ลามเข้ามาในพื้นที่โครงการฯ พื้นที่บางส่วนจึงได้รับความเสียหาย ได้แก่ ต้นไม้, กล้าไม้ (ที่เพิ่งทำการปลูก), ซุ้มบังไพร และป้าย เป็นต้น


แนวทางการแก้ไข

 

  1. จัดทำแนวกันไฟ บริเวณที่เกิดไฟป่า
  2. สร้างซุ้มบังไพรขึ้นใหม่ ด้วยวัสดุที่ทนต่อความร้อนเพื่อป้องกันไฟไหม้
    
Back to Top