SWITCH LANGUAGE

สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด

กระซู่

กวางผา

กูปรีหรือโคไพร

ควายป่า

นกกระเรียน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

นกแต้วแล้วท้องดำ

พะยูนหรือหมูน้ำ

ละองหรือละมั่ง

สมันหรือเนื้อสมัน

สมเสร็จ

เก้งหม้อ

เลียงผา,เยือง,กูรำ,โครำ

แมวลายหินอ่อน

แรด

Back to Top