เชิญร่วมงาน "มยุราภิรมย์"

เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานกาล่า ดินเนอร์ การกุศลเพื่อการอนุรักษ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "มยุราภิรมย์"
กับค่ำคืนที่แสดงพิเศษ พรั่งพร้อมไปด้วยอาหารชั้นเลิศ แฟชั่นโชว์ งานศิลปะ
และการประมูลของล้ำค่า พร้อมความบันเทิงโดยเหล่าศิลปินชื่อดัง
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

รำลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 30 ปี

นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

นพ.บุญส่ง เลขะกุล ผู้กก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นหนึงในผู้บุกเบิกวงการอนุรักษ์ธรรมชาติของไทย ความทุ่มเทและความพยายามที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนหนังสือและบทความที่ท่านเขียนซึ่งได้ถูกตีพิมพ์และอ่านอย่างกว้างขวาง  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองไทย

อ่านต่อ

สารจากประธาน

    การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  โลกเป็นผู้สร้างระบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิต เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งการเริ่มต้น ดำเนินไป และสิ้นสุดของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  โลกคือแม่ใหญ่ของมวลชีวิตทั้งหมดในโลกนี้  ระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ของโลกดำเนินไปได้โดยทุกชีวิตมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่เกื้อกูล เชื่อมโยง ส่งเสริม ควบคุม หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน เป็นทั้งระบบจำเพาะแต่ละพื้นที่และระบบรวมของทั้งโลก
    มนุษย์ไม่สามารถทำลายหรืออนุรักษ์โลกนี้ได้ โลกนี้จะไม่มีวันตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ แต่ระบบธรรมชาติสามารถถูกทำให้เสื่อมโทรมจนไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตหรือรักษาระดับคุณภาพชีวิตของคน สัตว์และพืช ในระดับที่มีอยู่ในวันนี้ต่อไปได้  ปัญหาใหญ่ที่สุดคือมนุษย์ไม่ได้มองว่าระบบธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิต เปรียบได้กับร่างกายมนุษย์ที่มีระบบหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง ฯลฯ รวมกันเป็นร่างกายที่สมบูรณ์  ธรรมชาติมีแสงแดด ดิน น้ำ ไฟ อากาศ ป่า สัตว์ป่า พืช ภูเขา ฝน ทะเล ฯลฯ เป็นอวัยวะของระบบธรรมชาติ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และมีผลต่อกัน  และระบบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่รวมกันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ของโลกทุกวันนี้  ทุกทวีปก็คือระบบย่อยของโลก ทุกประเทศก็คือระบบย่อยของทวีป ทุกอย่างรวมเป็นชีวิตเดียวกันหมด คือ ชีวิตของโลก

อ่านต่อ
Back to top